nodejs
Programmer's notes

Frontendowe narzędzia

0 96

Poniżej zamieszczam listę i krótki opis narzędzi wykorzystywanych do tworzenia aplikacji frontendowych. Będzie ona z sukcesywnie rozwijana.

logo_node
 • Node.js (https://nodejs.org/en/)
  • JavaScriptowy silnik (?) do tworzenia aplikacji serwerowych.
  • “Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome’s V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient.”
 logo_npm
 • NPM (Node Package Manager) (https://www.npmjs.com/)
  • Menadżer paczek dla Node.js.
  • “npm is the package manager for JavaScript. Find, share, and reuse packages of code from hundreds of thousands of developers — and assemble them in powerful new ways. “
  • Instaluje się razem z Node.js
  • Uwaga. Z powodu błędu związanego z przesyłaniem tokenów do uwierzytelnienia zaleca się aktualizację do najnowszej wersji. Więcej tutaj: https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/npm-tokens-leak-march-2016/
 logo_grunt
 • Grunt (http://gruntjs.com/)
  • Program do automatyzacji
  • “GruntThe JavaScript Task Runner”
  • Instalacja za pomocą npm
 logo_gulp
 • Gulp (http://gulpjs.com/)
  • Program do automatyzacji (konkurencja Grunta?)
  • “Automate and enhance your workflow”
  • Instalacja za pomocą npm
 logo_bower
 • Bower (http://bower.io/)
  • Menadżer pakietów dla frontendu (npm instaluje pakiety dla Node po stronie serwera, bower po stronie klienta)
  • “A package manager for the web”
  • “Web sites are made of lots of things — frameworks, libraries, assets, and utilities. Bower manages all these things for you.”
  • Instalacja za pomocą npm (bo jest to pakiet rozszerzający możliwości Node)

C.

Leave a Reply

DEV

Around Dev

My way of seeing

%d bloggers like this: